Registračné poplatky

Registrácia / Registration Registračný poplatok ČLEN STS /
Registration fee MEMBER
Registračný poplatok NEČLEN STS /
Registration fee NON MEMBER
Registrácia do 13. 8. 2021  
Registration until 13. 8. 2021  
40 € 60 €
Registrácia na mieste
Registration on the spot
60 € 80 €
Registrácia sestry do 13. 8. 2021  
Registration nurse until 13. 8. 2021  
20 € 25 €
Registrácia sestry na mieste 
Registration nurse on the spot
25 € 30 €

 

 

Registračný poplatok uhradíte prevodom na účet:
Registration fee should be paid to account number below:

Banka / Bank: UniCredit Bank
Adresa / Bank address: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovakia
Čislo účtu / Account number: 6624435018 / 1111
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK52 1111 000­0 0066 2443 5­018

Pri zadávaní platby prosíme uviesť meno, priezvisko, krajinu účastníka a variabilný symbol 26092021.

When setting the payment, please in the information for the recipient, indicate:
name, surname and country of the participant and variable symbol 26092021.