Organizačný a vedecký výbor

 

 Predsedníčka organizačného výboru kongresu

 doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

 

Vedecký výbor

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC 
Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA
MUDr. Tatiana Baltesová, PhD.
MUDr. Martin Chrastina, PhD., CET
MUDr. Marcel Čellár

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. 
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
MUDr. Igor Gaľa, PhD.
MUDr. Marek Gojdič
prof. MUDr. Ján Koller, CSc.
MUDr. Daniel Kuba, PhD.
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
MUDr. Eva Lacková, PhD.
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA
 

 

Organizačný výbor

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.
MUDr. Karol Graňák
Mgr. Eva Jurčáková
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD, CETC
Bc. Andrea Miklušicová
MUDr. Matej Vnučák, PhD.