BEZ REGISTRAČNÝCH POPLATKOV (poplatok je dobrovoľný, viac informácii tu)

Úvod

Vážení kolegovia,

Dovoľte mi Vás čo najsrdečnejšie pozvať na 3. Kongres Slovenskej Transplantologickej spoločnosti SLS, ktorý sa bude konať v dňoch 26.09.2021 – 28.09.2021.

Po dlhom zvažovaní sa výbor Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS napokon rozhodol kongres presunúť do online priestoru. Prednášky budú prebiehať distančnou formou t.j. odborné vysielanie si budete môcť pozrieť na www.transplant2021.sk. Aj napriek tejto zmene bude počas kongresu prebiehať niekoľko zaujímavých online aktivít a v rámci odborného programu vystúpia viacerí zahraniční hostia.

Teším sa na stretnutie s Vami.

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Predseda organizačného výboru
Chairman of the Organising Committee

Vedecký sekretár Slovenskej transplantologickej spoločnosti

Scientific secretary of the Slovak Society of Transplantation

Témy kongresu

 • Darcovstvo orgánov
 • Transplantácie orgánov
 • Transplantácie tkanív
 • Transplantačná imunológia
 • Komplikácie po transplantácii orgánov
 • Pediatrické transplantácie
 • Regeneračná medicína, tkanivové bankovníctvo
 • Kvalita života po transplantácii
 • Forenzné aspekty v transplantačnej medicíne
 • Ošetrovateľstvo v transplantológii
 • Varia

ABSTRAKTY / ABSTRACTS

Vážený účastník, pri nahrávaní abstraktov sa prosím zaregistrujte v časti REGISTRACIA.

Dear congress participant, to add your abstract please register in section REGISTRACIA to the website.

Termín na zaslanie abstraktov: 15.08.2021
Deadline for abstract submission: by 15. 08. 2021

Dôležité dátumy / Key dates

Termín na zaslanie abstraktov: do 15. 08. 2021
Deadline for abstract submission: by 15. 08. 2021

Oficiálny jazyk / Official Language

Oficálny jazyk pre kongres je Slovenský jazyk, s možnosťou simultánneho prekladu.
The official language for this conference is Slovak, with the possibility of simultaneous translation.

Pokyny pre prípravu prednášok

Žiadame pripraviť na prezentáciu len súbory vytvorené v operačných systémoch Windows. V prípade multimediálnej projekcie je nevyhnutné dodať súbory na prenosných médiách (USB, DVD). Odporúčame pripravovať prezentácie v jednotnom rozlíšení 1024 (š) x 768 (v) px (statické obrázky aj videá). Sme pripravení poskytnúť Vám pripojenie na Vaše osobné počítačové zariadenie v prípade prezentácií pripravených v systéme Mac.

Prednášajúcich žiadame, aby pri príprave prednášok rešpektovali časové limity svojich príspevkov tak, ako je uvedené v programe. Trvanie všetkých prednášok je počas celého kongresu monitorované časovačom. Prezentácie je potrebné odovzdať réžii najneskôr hodinu pred začatím bloku programu.

Pokyny pre prípravu prednášok na MINI ORAL sekciu

Žiadame pripraviť prezentáciu v programe MS PowerPoint v jednotnom rozlíšení 1024 (š) x 768 (v) px, maximálne 5 slidov v prezentačnom čase 4 minúty, diskusia 1 minúta. Sme pripravení poskytnúť Vám pripojenie na Vaše osobné počítačové zariadenie v prípade prezentácií pripravených v systéme Mac.

Prednášajúcich žiadame, aby pri príprave prednášok rešpektovali časové limity svojich príspevkov tak, ako je uvedené. Trvanie všetkých prednášok je počas celého kongresu monitorované časovačom. Prezentácie je potrebné odovzdať réžii najneskôr hodinu pred začatím bloku programu.

Pokyny na prípravu e:posteru

Žiadame elektronický poster pripraviť v operačných systémoch Windows (formát .ppt, .pdf), v rozlíšení 1920 (v) x 1080 (š) px. E:poster bude dostupný po celý čas trvania kongresu na LCD obrazovkách.

Postery je potrebné odovzdať najneskôr do 6. 9 .2021 na adresu: zuzana.trebaticka@tajpan.com