Úvod

Vážení kolegovia,

Dovoľte mi Vás čo najsrdečnejšie pozvať na 3. Kongres Slovenskej Transplantologickej Spoločnosti, ktorý sa bude konať v dňoch 26.09.2021 - 28.09.2021 vo Vysokých Tatrách.
Predpokladám, že po náročnom období, kedy sa komunikácia nielen v pracovnom, ale častokrát aj v osobnom živote presunula do online priestoru, bude osobné stretnutie umocnené krásnym vysokohorským prostredím pre všetkých zúčastnených znamenať viac ako kedykoľvek predtým. V rámci odborného programu vystúpia viacerí zahraniční hostia a verím, že aj Vaše abstrakty program kongresu obohatia.

Teším sa na stretnutie s Vami,

 

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Predseda organizačného výboru
Chairman of the Organising Committee

Vedecký sekretár Slovenskej transplantologickej spoločnosti
Scientific secretary of the Slovak Society of Transplantation

 

 

 

Témy kongresu

 • Darcovstvo orgánov
 • Transplantácie orgánov
 • Transplantácie tkanív
 • Transplantačná imunológia
 • Komplikácie po transplantácii orgánov
 • Pediatrické transplantácie
 • Regeneračná medicína, tkanivové bankovníctvo 
 • Kvalita života po transplantácii
 • Forenzné aspekty v transplantačnej medicíne
 • Ošetrovateľstvo v transplantológii 
 • Varia 

 

Pokyny pre aktívnych účastníkov

Pokyny pre prípravu prednášok

Žiadame pripraviť na prezentáciu len súbory vytvorené v operačných systémoch Windows. V prípade multimediálnej projekcie je nevyhnutné dodať súbory na prenosných médiách (USB, DVD).
Odporúčame pripravovať prezentácie v jednotnom rozlíšení 1024 (š) x 768 (v) px (statické obrázky aj videá). Sme pripravení poskytnúť Vám pripojenie na Vaše osobné počítačové zariadenie v prípade prezentácií pripravených v systéme Mac.

Prednášajúcich žiadame, aby pri príprave prednášok rešpektovali časové limity svojich príspevkov tak, ako je uvedené v programe. Trvanie všetkých prednášok je počas celého kongresu monitorované časovačom. Prezentácie je potrebné odovzdať réžii najneskôr hodinu pred začatím bloku programu.

Pokyny pre prípravu prednášok na MINI ORAL sekciu

Žiadame pripraviť prezentáciu v programe MS PowerPoint v jednotnom rozlíšení 1024 (š) x 768 (v) px, maximálne 5 slidov v prezentačnom čase 4 minúty, diskusia 1 minúta. Sme pripravení poskytnúť Vám pripojenie na Vaše osobné počítačové zariadenie v prípade prezentácií pripravených v systéme Mac.

Prednášajúcich žiadame, aby pri príprave prednášok rešpektovali časové limity svojich príspevkov tak, ako je uvedené. Trvanie všetkých prednášok je počas celého kongresu monitorované časovačom. Prezentácie je potrebné odovzdať réžii najneskôr hodinu pred začatím bloku programu.

Pokyny na prípravu e:posteru

Žiadame elektronický poster pripraviť v operačných systémoch Windows (formát .ppt, .pdf), v rozlíšení 1920 (v) x 1080 (š) px. E:poster bude dostupný po celý čas trvania kongresu na LCD obrazovkách.
Postery je potrebné odovzdať najneskôr
do 6. 9 .2021 na adresu: zuzana.trebaticka@tajpan.com

 

Dôležité dátumy / Key dates

Termín pre online registráciu na podujatie: do 13. 8. 2021
Termín na zaslanie abstraktov: do 25. 06. 2021

Deadline for event online registration: by 13. 08. 2021
Deadline for abstract submission: by 25. 06. 2021

 

Oficiálny jazyk / Official Language

Oficálny jazyk pre kongres je Slovenský jazyk, s možnosťou simultánneho prekladu.
The official language for this conference is Slovak, with the possibility of simultaneous translation.

 

Kontakt / Contact

TAJPAN s.r.o.
Hrachova 6
821 05 Bratiislava
Slovakia

PhDr. Zuzana Trebatická
mobil: +421 911 454 293